MU Giang Hồ | TEST: 04/05 - OPEN: 06/05

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 186] 04-05-2024
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 176] 04-05-2024
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 214] 04-05-2024
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 214] 04-05-2024
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 179] 04-05-2024
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 151] 04-05-2024
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 138] 04-05-2024
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 136] 04-05-2024
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 151] 04-05-2024
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 141] 04-05-2024
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 645] 04-05-2024
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 141] 04-05-2024
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 180] 04-05-2024
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 159] 04-05-2024
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 534] 04-05-2024
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 144] 04-05-2024
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 298] 04-05-2024
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 398] 04-05-2024
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 333] 04-05-2024
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 383] 04-05-2024
Giới thiệu sói tinh [đọc: 288] 04-05-2024
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 235] 04-05-2024
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 252] 04-05-2024
NPC trong game Mu Online [đọc: 274] 04-05-2024
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 238] 04-05-2024
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 279] 04-05-2024
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 308] 04-05-2024
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 269] 04-05-2024
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 274] 04-05-2024
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 263] 04-05-2024
  Xem tất cả các bản tin